Svedala kommun logotyp - liggande

Frågor och svar om ensamkommande barn

Kontakt

Fredrik Palmgren
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 64
fredrik.palmgren@svedala.se

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om ensamkommande barn.

Vilka är ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Hur många ensamkommande barn tar Svedala kommun emot?

År 2015 tog Svedala emot 119 ensamkommande barn och under 2016 har kommunen tagit emot 12 barn.

Hur många av barnen som får uppehållstillstånd i Sverige utreds och beslutas av Migrationsverket. Svedala kommun har idag ansvar för 113 ensamkommande barn.

Hur många av dessa barn/ungdomar bor i kommunen?

I dagsläget bor cirka 49 barn i kommunen. Resten bor i andra delar av Sverige, bland annat i familjehem och i HVB-hem (Hem för vård och boende).

Hur många hem för ensamkommande barn finns i Svedala kommun?

I dagsläget finns två hem för ensamkommande barn i Svedala tätort.

Hur fungerar ett hem för ensamkommande barn? 

Ett HVB (HVB står för hem för vård och boende) och ska i möjligaste mån likna ett vanligt hem. På ett HVB finns det personal dygnet runt. Personalen har den utbildning som krävs för att arbeta med ensamkommande barn och unga. Många är socionomer, fritidsassistenter och pedagoger. Personalen har ansvar för den dagliga omvårdnaden av barnen och stödjer exempelvis dem i studier, i att skapa en meningsfull fritid och i integrationen för att bli en del av det svenska samhället.

Ett familjehem är en vanlig familj och ska fungera så likt en vanlig familj gör.

Hur mår barnen? 

Barnens mående är individuellt. Gemensamt för de ensamkommande barnen är att de är skilda från sina familjer och har varit med om en flykt. Socialtjänstens ansvar är att utreda och kartlägga barnens mående och behov och tillgodose dessa.

Varför tar kommunen emot så få flickor?

Av de barn och ungdomar som anvisats eller ankommit till kommunen har det i huvudsak varit pojkar. Av de barn kommunerna har tagit emot överlag är 11 procent flickor

Var kommer barnen från?

Svedala har tagit emot ensamkommande barn från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Marocko, Albanien, Guinea, Somalia, Iran och Etiopien.

Går barnen i skolan?

Alla ensamkommande barn har rätt till att gå i skolan. Asylsökande barn har inte skolplikt men det har barn med uppehållstillstånd. Kommunen är skyldig att erbjuda alla ensamkommande barn skola skyndsamt.

Går ensamkommande barn före i bostadskön? 

Ensamkommande barn söker bostad på samma villkor som alla andra och får således ett eget kontrakt på samma villkor som alla andra i samhället, när de flyttat ut från sin utslussningslägenhet.

Hur många av de barn som Svedala har tagit emot har fått ett arbete? 

Ett fåtal av de ensamkommande barnen har hunnit avsluta sina studier. Ett par stycken har idag eget arbete och eget boende.

Får kommunen täckning för samtliga kostnader?

Svedala eftersöker sina kostnader hos Migrationsverket efter det regelverk som gäller. 

Hälsoundersöks barnen när de kommer till Sverige?

Alla som kommer till Sverige erbjuds hälsoundersökning.

Finns det risk för smittspridning?

Nej. Det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar i befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur vet man barnens ålder?

Migrationsverket registrerar barnen och deras ålder. Finns misstankar om att åldern är felaktig beslutar Migrationsverket om åldersutredning.

Vad kan jag göra för att hjälpa ensamkommande barn?

Det finns flera sätt och vi har samlat alla sätt på en gemensam sida på Svedala kommuns webbplats. Sök "hjälp flykting" eller gå direkt till Så här kan du engagera dig

Mer information på Migrationsverkets webbplats

Publicerad 2016-05-27 kl 14:14
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2016-06-01 kl 17:07