Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Invandring och integration

Foto: Calle Bredberg.

Kontakt

Raja Sundman
Enhetschef Arbete och integration
040-626 82 27
raja.sundman@svedala.se
Öppen mottagning
Arbete och integration
Tisdagar klockan 10:00-12:00 Torsdagar klockan 10:00-12:00 Adress: Stationsplan 1, Svedala

När en person söker asyl eller har fått uppehållstillstånd är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen centrala kontaktytor.

Mottagning av nyanlända

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. Det innebär att Svedala kommun ska ta emot vuxna och familjer med barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Information om bosättningslagen

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av flyktingar och nyanlända är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • praktiskt stöd i samband med bosättning
  • initialt försörjningsstöd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan.
  • erbjuda svenskundervisning
  • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • kommunen har ett särskilt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid.

Integration - att bli en del av samhället och gemenskapen

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och bli en del av samhället och gemenskapen är ett viktigt ansvar för oss som kommun. Dokumentet "Handling för integration" ger en riktning för hur vi som kommun ska arbete för integration och etablering av nyanlända. Nyanlända ska få det stöd som behövs för att bli självständiga kommuninvånare och i samhället.

Dokument "Handling för integration"

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2017-02-09 kl 13:21