Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Gifta sig

Foto: Therese Winberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Martina Lindskog
Administratör
040-626 81 26
kommunen@svedala.se

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag.

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning. Man ansöker genom att skicka in en blankett till Skatteverket. När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska även anmäla vilket efternamn var och en ska bära. Kopia på vigselintyget samt hindersprövningen ska skickas till kanslienheten i god tid före vigselceremonin. Två vittnen måste närvara vid den borgerliga vigseln och det är brudparet som ansvarar för att vittnen finns. Namn och adress på dessa ska lämnas till ansvarig administratör. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid. Ni som brudpar bestämmer själva var ni vill vigas inom kommunens geografiska område. Vigseln kan även förrättas i kommunhuset i Svedala på vardagar kl. 11-16. Det går också att gifta sig på Malmö Airport i samband med flygresa.

Särskilda regler för utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Vänligen kontakta Skatteverket eller hemlandets ambassad/konsultat för information om vilka regler som gäller för utländska medborgare. Om ni behöver tolk, måste ni ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar får inte tolka åt varandra. Utländska medborgare får lov att vara vittnen.
Personuppgifter behövs för att genomföra en vigsel. Uppgifterna lämnas vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen. 

Boka

Bestäm dag och tid genom att kontakta en vigselförrättare. Vill du boka tid i kommunhuset görs detta via e-post. Borgerlig vigsel  på Sturup bokas på telefon 040-613 11 67. Bokning bör ske i god tid.

Kostnader

Svedala kommun tar inte ut några avgifter för vigslar. Vigselförrättaren har däremot rätt till körersättning och den kostnaden får paret ansvara för. Prata med den vigselförrättare som ni bokar med angående körersättning. 

Skatteverkets hemsida

Vigselförrättare

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2017-05-08 kl 16:03