Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Gifta sig, partnerskap

Foto: Therese Winberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Kyllan Quick
Administratör
040-626 81 26
kyllan.quick@svedala.se

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag.

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning. Man ansöker genom att skicka in en blankett till Skatteverket. Läs mer om hindersprövning samt ladda ner blanketten på Skatteverkets hemsida .
När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska även anmäla vilket efternamn var och en ska bära. Blankett finns för detta på Skatteverkets hemsida.Kopia på vigselintyget samt hindersprövningen ska skickas till Therese Winqvist i god tid före vigselceremonin. Två vittnen måste närvara vid den borgerliga vigseln och det är brudparet som ansvarar för att vittnen finns. Namn och adress på dessa ska lämna till Therese Winqvist. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid. Brudparet bestämmer själv var de vill vigas inom kommunens geografiska område. Vigseln kan även förrättas i kommunhuset i Svedala på vardagar kl. 11-16. Detta bokas hos Therese Winqvist via e-post kommunen@svedala.se eller via telefon 040-626 8129. Det går också att gifta sig på Malmö Airport i samband med flygresa. Borgerlig vigsel bokas då på telefon 040-613 11 67. Bokning bör ske i god tid.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Vänligen kontakta Skatteverket eller hemlandets ambassad/konsultat för information om vilka regler som gäller för utländska medborgare. Om det blivande brudparet behöver tolk, måste de ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar får inte tolka åt varandra. Utländska medborgare får lov att vara vittnen.
Personuppgifter behövs för att genomföra en vigsel. Uppgifterna lämnas vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen.

 

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2016-07-25 kl 15:46