Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Byalag och samfällighetsnät

Det finns idag många lyckade exempel på byalag och samfällighetsföreningar där hushållen tillsammans jobbat för att bygga ett eget fibernät. I Svedala kommun finns till exempel BaraFiber. Detta har främst vuxit fram som ett alternativ för landsbygd där marknaden inte bygger ut sina nät i alls samma takt som inom tätorten. För att även hushåll utanför tätorten ska nå bredbandsmålen finns det landsbygdsstöd för utbyggnad av fibernät.

Hur startar vi?

Identifiera intresset för anslutning av fiber. Ibland är detta svårt och därför har Svedala kommun tagit fram en intresseanmälan. Uppgifterna kan plockas fram efter behov. Det är självklart valfritt om ni vill använda sidan eller inte.

Intresseanmälan

Vilka delar kan innefattas i projektet?

Ett nät ska projekteras, pengar som kan sökas för fiber på landsbygd ska sökas, operatörer ska kunna förse nätet med tjänster (internet, telefoni, tv) efter era behov, hur finansieras nätet, ska nätet ägas av föreningen eller av en annan nätägare. Nätet ska sen byggas och till sist ska tjänster levereras. Punkterna måste redas ut för att komma vidare och oftast finns inte tiden eller kunskapen inom byalaget/föreningen.

Hur kan vi få hjälp?

En del av Svedala kommuns bredbandsstrategi är att vi underlättar till exempel kontakten mellan er och företag som kan driva projektet vidare. I det läget är intresseanmälan ett bra underlag. Vi har ibland också kanalisation som en aktör på marknaden kan låna om det av kommunen bedöms möjligt och gynnar gynnar samhället.

Kommunen bygger inte nät i egen regi till hushåll och levererar inga förädlade tjänster som Bredband/TV/Telefoni till slutkunder. Kommunen agerar som en accelerator för att underlätta på bästa sätt för de olika aktörer och medborgarprojekt som vill bygga bredband i Svedala.   

Intresseanmälan

Operatörer verksamma i Svedala som hjälper till med fiber till byalag och samfälligheter

Publicerad 2016-06-03 kl 11:24
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-11-17 kl 15:09