Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Detaljplaner

Kontakt

Gabriella Göland
Planadministratör/Nämndsekreterare
040-626 83 57
gabriella.goland@svedala.se
Cecilia Gustafsson
GIS-ingenjör
040-626 80 83
cecilia.gustafsson@svedala.se

Här presenterar vi detaljplaner som är aktuella och har vunnit laga kraft (gällande detaljplaner). En detaljplan reglerar hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

Karta med gällande detaljplaner

Karta med aktuella detaljplaner

(Aktuella detaljplaner är under samråd, granskning eller antagandeskede.)

Publicerad 2017-06-12 kl 13:59
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-06-13 kl 13:33