Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Lediga tomter och tomtkö

Kontakt

Gustav Svebring
Exploateringssamordnare
040-626 80 80
gustav.svebring@svedala.se

Vi säljer villatomter genom kommunens tomtkö till privatpersoner som vill bygga sitt eget hus.

Tomtkö och köregler för tomt och småhus

Information om fördelning av kommunala tomter för småhus och grupphus byggda med äganderätt eller bostadsrätt

Anmälan till tomt- och småhuskön

Genom tomtkön fördelas:

  • tomter, som är avsedda för uppförande av småhus i form av styckehus (byggande i egen regi)
     
  • tomter för grupphus, som ska upplåtas med äganderätt eller bostadsrätt. Kommunen fördelar inte färdigbyggda småhus.

Tomtköavgiften, som för närvarande är 220 kronor per kalenderår, ska vara betald vid fördelningstillfället.

Kommunala tomter

Till tomtkön sker registrering på följande alternativ enligt de val som du gjort i anmälan till tomtkön:

  1. Styckehustomt i Svedala
  2. Styckehustomt i Bara
  3. Styckehustomt i Klågerup
  4. Tomt för grupphus i Svedala
  5. Tomt för grupphus i Bara
  6. Tomt för grupphus i Klågerup

Registrering sker inte till enskilda projekt.

Vill sökande senare anmäla sig för ytterligare alternativ registreras det valet som ny anmälan. Tomtköavgiften gäller för alla alternativen 1-6 ovan.

Områden som kommer att fördelas genom tomtkön

Varje år upprättar kommunen ett program för bostadsbyggande för de närmaste fem åren.

Tomtkö för hyreslägenheter i flerbostadshus

Observera att genom tomtkön fördelas inte hyreslägenheter i flerbostadshus.
Här hänvisar vi till Bostad AB Svedalahem.

Publicerad 2016-04-06 kl 11:51
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-06-22 kl 17:41