Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Vid bygg av mur och plank

Kontakt

Bertil Lager
Bygglovingenjör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Bygg- och miljönämnden har godkänt att informationen "Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar med mera i Svedala kommun" används i Bygg och miljös verksamhet. Ta del av vår information noga, så att du inte hamnar i situationen att ha byggt ett olovligt plank. Kontakta oss gärna när du har frågor!

Plank i tomtgräns kräver bygglov

Det är tillåtet att plantera en häck i tomtgräns utan att söka bygglov och att sätta upp ett stängsel eller ett staket i tomtgräns. Det krävs däremot lov för att sätta upp ett plank eller en mur i tomtgräns. Mer om detta finns i informationsbladet "Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar med mera i Svedala kommun", som Bygg- och miljönämnden antagit 2010-10-14. Du är också välkommen att kontakta Bygg och miljö i frågor om murar och plank.

Källor:
Plan- och bygglag 2010:900
Plan- och byggförordning 2011:338

Publicerad 2016-04-06 kl 11:59
Sidansvarig: Jill Noren
Uppdaterad 2017-03-13 kl 15:13