Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Mät, karta utsättning

Kontakt

Tina Andersson
Kart och mätingenjör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Är du i behov av nybyggnadskarta?
Eller kanske vill ha en utstakning?

Nybyggnadskartor och annat kartunderlag

Kommunen upprättar nybyggnadskartor som ett led i bygglovsprocessen.

Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkände 2011-10-13 att Råd och riktlinjer angående nybyggnadskartor och annat kartunderlag i kommunen används i Bygg och miljös verksamhet.

Råd och riktlinjer nybyggnadskartor och annat kartunderlag

Behovet av nybyggnadskarta bedöms av bygglovshandläggaren i samband med ansökan om bygglov. Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka 14 dagar.

Observera att framställning av nybyggnadskarta och annat kartmaterial debiteras separat och ingår inte i bygglovsavgiften!

Kartor och mätning

Kommunen utför även husutstakningar samt lägesbesiktningar.

Beställa nybyggnadskarta - Utstakning och lägeskontroll

Utstakning

Utstakning innebär markering av byggnad eller anläggning ute i fält enligt det givna bygglovet.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär kontroll av byggnaden eller anläggningens läge som ska stämma överens med vad bygglovet anger.

Observera att dessa tjänster ingår inte i bygglovsavgiften!

Publicerad 2016-05-23 kl 12:47
Sidansvarig: Jill Noren