Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Marklov

Inom detaljplanelagt område krävs marklov för schaktning eller fyllning, så som vid anordnande av pool, som medför att markens höjdläge förändras mer än 0,5 meter. Om en viss höjd finns angiven i detaljplanen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Inom vissa planområden krävs marklov för att ta ned träd.

Ansökan för marklov e-tjänst.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:00
Sidansvarig: Jill Noren