Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Grannars möjlighet att påverka

För byggnadsåtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om byggnadsåtgärden inte överensstämmer med detaljplanen, ska grannarna ges möjlighet att yttra sig. Detta sker lämpligast med fastighetsbeteckning, namnteckning med namnförtydligande från lagfarna fastighetsägare på ritningarnas framsida på en ritningsomgång. Som grannar, eller med lagens uttryck sakägare, avses lagfarna ägare och hyresgäster till de fastigheter som gränsar till den fastighet som ansökan gäller. Observera att om båda makar står som fastighetsägare behövs påskrifter från båda två.  

Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad. 

Vid eventuell revidering ska det som reviderats tydligt märkas ut.

Publicerad 2016-04-06 kl 11:57
Sidansvarig: Linda Holst