Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Bygga nytt, Bygga till, ändra eller riva

Vid frågor om bygglov eller bygganmälningar

är det Bertil Lager, Ulrika Larsson och  Torbjörn Wahlström som besvarar dessa.
Ni når dem via vår kundservice 040-626 80 00
  

Bertil Lager, bygglovsingenjör
Telefontid:Tisdag, onsdag och torsdag kl 10:00-12:00

Ulrika Larsson, bygglovsarkitekt
Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10:00-12:00
Onsdag kl 13:00-15:00 

Torbjörn Wahlström, 1:e byggnadsinspektör
Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10:00-12:00
Onsdag kl 13:00-15:00 

Vissa avikelser kan förkomma, såsom kurser och möten

Publicerad 2016-04-06 kl 11:56
Sidansvarig: Jill Noren