Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

avgifter och regler för renhållning

Kontakt

Kundservice
Sysav
040-635 18 00
kundservice@sysav.se
Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Svedalas avfallshantering regleras i föreskrifter för avfallshantering samt i renhållningstaxan. Du som äger en fastighet har ansvar för det avfall som uppstår i den. Här kan du bland annat läsa mer om vad din sophämtning kostar.

Grundavgift

 
Enfamiljs-, tvåfamiljs- och fritidsfastigheter      670 kronor/år
Flerfamiljshus, per lägenhet 469 kronor/år
Verksamheter 469 kronor/år
   
Grundavgiften är inkluderad i priserna nedan.  

Småhus

 
(en- till tvåfamiljsfastigheter, tvåfacks- eller fyrfackskärl på 370 liter)  
Tömning 31 gånger/år. En gång varannan vecka samt tömning varje vecka under vecka 27-36. Kärl 2 var fjärde vecka. 2 175 kronor/år

Fritidsfastigheter

 
( tvåfacks- eller fyrfackskärl på 370 liter)  
Tömning 12 gånger/år. En gång var 14:e dag under vecka 16-39. 1 331 kronor/år
Tömning 18 gånger/år. En gång var 14:e dag under vecka 16-39. 1 573 kronor/år

Trädgårdsavfall

 
(190-literskärl eller 370-literskärl under vecka 11-50)  
Ingen grundavgift på trädgårdsavfall. Tömning 20 gånger/år. 611 kronor/år

Betalning

Du får en faktura två gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kr och därefter skickas krav som kostar 160 kr, dröjsmålsränta tillkommer enligt räntelagen. Beställer du ändring efter att fakturan skickats ut för inne- varande faktureringsperiod görs regleringen först den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period.

Uppehåll i hämtning

Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst sex månader, kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtningen. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad före önskad periods början. Beslut om uppehåll gäller högst två år. Avgift på 250 kr tas ut för varje gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka.

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning.

Förlängt hämtningsintervall

Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt matavfall i godkänd varmkompost på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan om godkänd varmkompost hos Bygg- och miljönämnden som tar ut en taxa för detta på 1 780 kr.

Gemensamt kärl

Om närboende grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl kan de ansöka om ett gemensamt kärl. Grundavgift betalas alltid av respektive fastighetsägare.

Ansökan om gemensam sopkärl.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:10
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-04-24 kl 09:09