Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Näringslivsarrangemang

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
046-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Målgruppen för Näringslivsenhetens arrangemang är näringslivet i Svedala kommun men också alla som är engagerade i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och andra företagsvänliga.

Kalendarium med näringslivsarrangemang i Svedala

Syftet med näringslivsarrangemangen är att väcka tankar och idéer, inspirera och skapa möten och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer i Svedalas näringsliv. Därför har arrangemangen alltid ett tema och ofta en inbjuden föredragshållare.

2 mars & 11 maj
Business Lunch Break 

Välkommen till lunchmöten för näringslivet i Svedala!
Vårens tema: Stadsutveckling och näringslivsutveckling. 

Under våren bjuder vi på näringslivsluncher som blir ytterligare en mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän i Svedala kommun.
Målgruppen är näringslivet i Svedala kommun men också alla som är engagerade i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och andra företagsvänliga.
Under den första lunchen får du ta del av vilka projekt som planeras i Svedala och du träffar olika nyckelpersoner i kommunen som berättar om sina uppdrag. Nästa lunch är temat hur stadsutveckling driver näringslivsutveckling.
Vi bjuder på en god lunch och du får gärna ta med en kollega.

Datum och tid: 2 mars & 11 maj kl 11:30–13:00
Plats: Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, Åbjörngatan 7
Anmälan till: naringsliv@svedala.se
Anmälan senast 24 februari
Arrangemanget är kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras en kostnad på 150 kr.
 

7 februari
Inkluderande arbetsmarknad för  ett hållbart Svedala

Vilka behov har ditt företag och vilken nytta kan näringsliv och samhälle ha av de kompetenser som finns i Svedala kommun?

Välkommen till en näringslivsträff på temat inkluderande arbetsmarknad.
Under eftermiddagen får du information om arbetsmarknadsläget och vilka kompetenser som finns i vår kommun. Du får även exempel på företag som har erfarenhet på området samt tips och idéer till ditt företag.

Ditt företag kan vara med och skapa ett mer hållbart Svedala. Ett hållbart samhälle är att vi ser vinsterna med att välkomna en mångfald av människor och idéer.

Du kommer att träffa Arbetsförmedlingen, Mine, Roots of Malmö och Ica Kvantum Karlssons.
Arrangörer: Enheten för Arbete och integration och Näringslivsenheten, Svedala kommun.

Datum och tid: Tisdag 7 februari kl 15:00-17:00
Plats: Kommunhuset, Naverlönnsalen, Åbjörngatan 7, Svedala
Anmälan till: naringsliv@svedala.se
Ta gärna med en kollega. Vi bjuder på fika.
Arrangemanget är kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras en kostnad på 150 kr.

Program 7 februari

16 november
Kulturkompetens – inte bara en moralisk och etisk tillgång eller ”något som är bra att ha”

Den som idag vill utöva ett professionellt ledarskap bör ha kunskaper om hur olika kulturella värden kommuniceras. Det behövs en kunskap om hur den egna kulturen ska beskrivas och kommuniceras. För vissa handlar det om att öppna upp nya sinnen; för andra handlar det om att utveckla rent kommunikativa färdigheter.
Välkommen till Svedala Business Breakfast där vi får en inblick i vilka nya kompetenser vi behöver i möten med människor med olika kulturella bakgrunder.

Medverkar gör Bo Norlund som föreläser som kommunikationskonsult och har byggt upp utbildningar i kommunikation, kulturmöten och ledarskap, för yrkesvägledare, poliser och sjuksköterskor med flera. Sedan 2003 ansvarar han för kurser i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö högskola och har anlitats av både Internationella sekretariatet för Malmö högskolas internationaliseringsarbete och Räddningstjänst SYDs utbildningar av kommunikatörer.

Datum och tid: Onsdag 16 november kl 7:30-9:00 (frukost och mingel första halvtimmen)
Plats: Kommunhuset, Naverlönnsalen, Åbjörngatan 7, Svedala
Anmälan: naringsliv@svedala.se (ange företag eller organisation)
Ta gärna med en kollega. Anmälan senast 10 november.
Arrangemanget är kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras en kostnad på 150 kr.

29 september
Sponsring – mer än att bara putta in pengar

Sponsring och event skapar relationer och upplevelser! I ett allt större brus omsätter sponsringen i Sverige mer än någonsin och mer än dagspressannonsering och TV-reklam vilken få känner till.

Välkommen till Bokskogens Golfklubb och en inspirationsföreläsning med Niklas Birgetz, VD på Sponsrings & Eventföreningen, branschorganisationen som driver och utvecklar sponsrings- och evenemangsindustrin i Sverige.
Denna morgon får vi veta varför företag/kommuner ska använda sponsring och event som ett nav i sin framtida kommunikation. Vi får också ta del av branschsiffror och de senaste nationella och internationella trenderna.

Datum och tid: Torsdag 29 september kl 7:30-9:00 (frukost och mingel första halvtimmen)
Plats: Bokskogens golfklubb, Torupsvägen 408, Bara
Anmälan: naringsliv@svedala.se

26 maj
Konsten att kommunicera klokt

Varje medarbetare är bärare av varumärket. Ta tillvara på den möjligheten!
Det är i mötet med människorna – kunder, leverantörer, medarbetare – som förtroendet för en organisation byggs upp och förmedlas till omvärlden. Varje medarbetares förmåga att kommunicera är en viktig del i byggandet och bevarandet av varumärket.

Välkommen till en inspirationsföreläsning om gott bemötande och övertygande kommunikation. Susanne Hedin från Retorikbyrån Öppnas i ett nytt fönster ger oss några nya perspektiv och praktiska tips om hur man säger rätt saker på rätt sätt för att nå rätt resultat. Klok kommunikation, helt enkelt.

2 mars
Utvecklande samarbete

Svedala Business Breakfast med Gitte Knutsson, verksamhetsledare På Limhamn.
Som ett led i Svedala kommuns arbete med att utveckla centrum i tätorten och skapa en inbjudande miljö för boende, besökare och handel - så har vi bjudit in Gitte Knutsson, verksamhetsledare i På Limhamn. Under föredraget ger Gitte Knutsson oss inspiration till det fortsatta utvecklingsarbetet i Svedala.

Publicerad 2016-06-01 kl 12:20
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2017-02-06 kl 09:25